Stadgar

Uppdaterad 2012-08-19 (kassör ändrat från Roger till Inge)
 
§1 En på delägarmöte utsedd kassör ansvarar för den innestående kontantkassan. Eventuella ränteintäkter som följd av detta, tillfaller kassören som tack för hjälpen.
§2 En på delägarmöte utsedd sekreterare ansvarar för den statistiska uppföljningen av vårt Lottospel samt för de datorlagrade originaldokument som tillhör vårat Lottospel, t.ex. delägarförteckning.
§3 Den delägare som står i tur att förnya vårt Lottospel ansvarar för infordran av in­satsen från respektive delägare samt att förnyelsen av spelet sker i rätt tid så att ingen dragningsomgång missas.
§4 Den delägare som senast förnyade spelet samt den delägare som står i tur att förnya spelet, är kollektivt ansvariga för originalkupongerna för Lottospelet.
§5 Den delägare som står i tur att förnya vårt spel, överlämnar eventuell vinst och vinstkvitto till kassören samt redovisar nödvändiga siffror till sekreteraren. Vinst­kvitto ska alltid lämnas till kassören, oberoende av om vi vunnit något eller ej.
§6 Insatsen per 10-veckorsperiod ska vara 1600 kr om annat inte har beslutats på ett delägarmöte.
§7 När vårt spelsystem måste göras om på grund av ändrade spelregler från Tips­tjänst eller när någon avgift ändras, är den delägare som då närmast står i tur att förnya vårat spel, ansvarig för att ta fram förslag på nytt spelsystem som sedan ska ”godkännas” vid ett delägarmöte.
§8 Antalet delägare är maximerat till 16 personer.
§9 När någon önskar lämna spelet, ska vi i första hand försöka få in en ersättare. Om detta misslyckas, dvs vi blir färre än 16 delägare, kan Lottosystemet göras om för att ekonomiskt passa det nya antalet delägare. Den delägare som då närmast står i tur att förnya vårat spel, ansvarar för att ta fram förslag på nytt spelsystem som sedan ska ”godkännas” vid ett delägarmöte.
§10 Ny delägare är fullvärdig sådan från och med den första 10-veckorsperiod för vilken han/hon har betalar insats. Med andra ord ”köper” den nya delägaren in sig på eventuellt innestående kontantkassa. Den nya delägaren har dock inte rätt till kontant utbetalning eller öl + mat (enligt §12-§14) som är initierat av vinst från en 10-veckorsperiod före dennes första insats.
§11 Den som lämnar spelet är fullvärdig delägare till och med hela den 10-veckors­period för vilken han/hon har betalat insats.
§12 Den som lämnar spelet äger ingen rätt till del av innestående kontantkassa utöver vad som sägs i §13-§15.
§13 Som grundregel gäller att följande händelser inträffar vid olika nivåer på den inne­stående kontantkassan (beloppen avser innestående vinst per delägare):
 
      0  -  199     Ligger kvar i kontantkassan
  200  - 499   Gå ut och ta en öl + mat
  500  -     Kontant utbetalning till alla delägare
§14 När kontantkassan ligger i intervallet 200-499 kr/delägare är det dags för en öl och en matbit. Till detta avsätts 200 kr/delägare. Den/de som ej kan deltaga erhåller 50%, dvs 100 kr, kontant. Den delägare som, vid förnyelse av vårt spel, hämtar ut den vinst som gör att vi passerar 200 kr/delägare, ansvarar för arrangemanget kring ölen och maten (tidpunkt, inbjudan, bordsbeställning etc).
§15 Om/när kontantkassan är minst 500 kr/delägare sker kontant utbetalning av hela kassan.
§16 Ändringar/tillägg av dessa stadgar kan endast göras av ett delägarmöte vid vilket minst 50% av delägarna deltager.

Kassör respektive sekreterare är tillsvidare:
Kassör    Inge Jangius  
Sekreterare    Inge Jangius  
|  Skriv ut  |